Identitet

Jag är kosmopolit

I en tid som vår där vi är besatta av att kategorisera varandra väljer jag att kalla mig för kosmopolit – grekiskans kosmos (= världen) och polites (= medborgare). Som född och uppvuxen i Sverige och där många tar sig friheten att bestämma vem jag är – känns det extra viktigt för mig att titulera mig kosmopolit. Jag känner mig lika mycket hemma i Stockholm som i Istanbul, Marseille eller Jakarta.

Kosmopoliten har i politiska sammanhang länge haft en nedsättande betydelse. Inte minst av de som älskar att dela in folk i fack som ras, etnicitet och religion. I Wikipedia beskrivs kosmopoliten som ”en människa som med sitt intresse omfattar inte bara sitt fädernesland, utan all jordens folk, en person som vistas än i det ena, än i det andra landet, eller som har lätt för att tillägna sig skilda folks sedvänjor.”

Ayse

Annonser
Standard