Digitala medier, Nätet, Sociala medier

Varför videoklipp blir virala

Kevin Allocca, trend manager på YouTube, ger fyra skäl till varför videoklipp har en tendens att bli virala.

Anförandet är hämtat från TEDYouth-eventet som hölls i New York i november 2011.

Ayse

Annonser
Standard