Demokrati, Hälsa, Politik, Samhälle, Skamvrån

Vart tog det globala perspektivet vägen?

Apropå synen på ebola.

ayseland_ebola_global_perspective

Ayse

Bilden har jag hittat på Twitter. Jag vet dessvärre inte vem som är illustratören.

Annonser
Standard