Demokrati, Samhälle

FN-dagen är min högtidsdag

Logo_UNVarje gång det är storhelg tänker jag att det är ännu en högtid som jag inte firar. Som icke-religiös och med en god inblick i två kulturer har jag lyxen att dels skapa mina egna högtider och traditioner, dels spetsa till de redan existerande allmänna helgdagarna.

Om jag hade fått välja själv hade jag gjort denna dag, FN-dagen, till en stor högtidsdag. För min tro och mina värderingar utgår från Artikel 1 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Ha en glad FN-dag!

Ayse

Annonser
Standard