Film, Teknik, Underhållning

Hallå

Det var inte så länge sedan bordstelefonen hade sitt genombrott och blev vanlig i hemmen. Klippet ovan, ”We learn about the telephone”, är en undervisningsfilm från 1965. Den är regisserad av Jean Yarbrough och John Hubley står för de pedagogiska animationerna.

Det här är underhållning för mig som gillar gamla som nya kommunikationsverktyg.

Ayse

Annonser
Standard
Nätet, Sociala medier, Teknik

Svenskarna och nätet

Jag läser Internetstatistiks rapport ”Svenskarna och Internet 2011”. Rapporten är sammanställd av Olle Findahl.

Jag har inte använt ordet ”internet” på år och dagar och blir faktiskt lite besviken över rapportens titel. Den känns 90-tal. Hur som helst, Internetstatistik meddelar att det går att ställa frågor om rapporten via deras FB-sida eller på Twitter under #soi2011.

Dessa stycken i rapporten fångade mitt intresse:

”88 procent av befolkningen över 12 år har tillgång till Internet och 85 procent har tillgång till bredband i hemmet.”

”Hälften av treåringarna använder Internet.”

”Idag besöker halva svenska folket (52%) ett socialt nätverk och alla är med på Facebook även om det också finns andra sociala nätverk.”

”Det är framför allt de mycket unga kvinnorna, 12-15 år, som blivit entusiastiska bloggläsare de sista åren. 85 procent läser andras bloggar och hos över hälften (52%) av de unga kvinnorna ingår bloggläsandet i den dagliga aktiviteten. En tredjedel (33%) skriver också egna bloggar.

”7 procent av befolkningen använder Twitter. Det är framför allt de yngre (17%) som utnyttjar dessa möjligheter.”
”Hälften av de som använder Twitter gör det bara någon gång ibland, medan det är en begränsad grupp människor (2% av befolkningen) som gör det dagligen. Det är framför allt yngre välutbildade män som använder det dagligen. (Vilka låga siffror. Jag hoppas att siffran stiger.)

”I åldern 16 till 25 år lyssnar nästan 9 av 10 (85%) på Spotify och hälften (55%) lyssnar dagligen.”

”Åtta användningsmönster: De avancerade entusiasterna som använder Internets alla möjligheter mer än alla andra och de försiktiga som är mycket restriktiva och försiktiga i sitt användande. Däremellan finns de traditionella som i första hand använder sig av Internets informativa sidor och modernisterna som intresserar sig mer för Internets kommunikativa, underhållande och sociala sidor.”

”Förra året hade 33 procent av de i åldrarna 16-25 år någon gång använt mobilen för att gå ut på Internet. I år är det två av tre (66%) som gör detsamma. Bland de ännu yngre, 12-15 år, har antalet mer än fördubblats (19% – 45%). Men även bland medelålders och äldre har ökningen varit stor.

” I dag finns inga skillnader mellan arbetare och tjänstemän i deras användning av Internet i hemmet. I hemmet använder så gott som alla Internet och 80 respektive 79 procent av tjänstemän och arbetare gör det dagligen.”

”Tre av fyra användare i åldern 55 till 74 år är idag dagliga användare. Och nästan alla använder Internet åtminstone någon eller några gånger i veckan.”

”Bland de äldre Internetanvändarna är i dag hälften i åldern 55-65 år med i ett socialt nätverk.”

”Trots att 97 procent av befolkningen har en mobil är det fortfarande 82 procent som har fast telefoni i hushållet.” (Jag trodde att siffran var lägre.)

Ayse

Bilden visar rapportens omslag och är hämtad från internetstatistik.se

Standard
Sociala medier, Teknik

Tack för allt, Steve Jobs

Steve Jobs lämnar ett stort tomrum efter sig. Hans idéer och produkter har berikat, förändrat och förbättrat många människors liv. Jag har mycket att tacka honom för.

Att läsa texter skrivna av tekniskt ointresserade journalister som på olika sätt ifrågsätter Steve Jobs storhet stör mig. I synnerhet när han inte längre är vid liv. Jag är tekniskt intresserad och har alltid varit förtjust i teknikprylar. Jobs såg till att prylarna blev snyggare och mer användarvänliga. Men det är inte därför jag sörjer hans bortgång.

Hans briljans, energi och engagemang var källan till hans fantastiska innovationer. Han var inte bara en entreprenör och en innovatör utan också en visionär i särklass.  Först om tio-femton år kommer fler att förstå hur viktig han egentligen har varit för den tekniska historien. Och det kommer att dröja många år tills vi får se en ny innovatör av Jobs kaliber.

Direkt efter den tråkiga nyheten om hans bortgång lade jag upp detta videoklipp (se ovan) på min FB-profil. Du har säkert sett det tidigare. Se i så fall om den. Lyssna på hans tal till studenterna vid Stanfords universitet (2005). Hans tal går även att läsa här.

Ayse

Bilden nedan är hämtad från app:en Free Candle.

Standard